Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh

Cyklostezka BEVLAVA je uceleným záměrem mikroregionů Hornolidečska, Jižního Valašska a slovenských partnerů. Cílem projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí obě příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení.  Tato cyklostezka mezinárodního významu, má většinou asfaltový povrch, vede nádherným údolím řeky Vláry a překonává masiv Bílých Karpat. Díky své terénní náročnosti je velmi vhodná pro všechny věkové kategorie. Po její trase Vás provedou jednotné informační tabule, na kterých najdete zajímavosti z okolí. Od chaty se dá napojit u Vláry (1km od chaty). Lze se vydat na jih, po novém úseku do Svatého Štěpána (úsek 2km), poté 3km po běžné komunikaci a dále stezka pokračuje až k Váhu, kde se napojuje na Vážskou cyklomagistrálu směřující do Trenčína či Trenčianských Teplic. Nebo lze vyrazit na sever do Valašských Klobouků (úsek 12km). Dále vedou lesní cyklostezky. BEVLAVA se stále aktivně buduje (mimo jiné z Klobouků dále na sever).